Nieuwe Vlaamse Energielening

Sinds 5 januari 2015 is energie besparen een regionale bevoegdheid en is de FRGE-lening vervangen door de Vlaamse Energielening.

Voorwaarden

Met een energielening kan je werken financieren om in je woning energie te besparen. Je kan maximaal 10.000 euro lenen aan een vaste rentevoet van 2%. De lening loopt over ten hoogste 5 jaar. Dat komt neer op een maandelijkse aflossing van 175,19 euro. Er zijn geen dossierkosten aan de lening verbonden. In een aantal gevallen kan zelfs geleend worden aan 0%. Dat is zo voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds; personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, dat verhoogd mag worden met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is; personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen en personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen. Wie tot een van deze doelgroepen behoort, kan bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen. De investeringen die in aanmerking komen zijn: Dak-, vloer- en muurisolatie laten plaatsen, investeren in een condensatieketel, buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp, een zonneboiler. Ook andere investeringen die een duidelijke energiewinst opleveren kunnen in aanmerking worden genomen.