Premie netbeheerder

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

 

 

   
  Belangrijk
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
  • U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
  • Een aannemer moet de beglazing plaatsen
  Premievoorwaarden Informatieblad premie 2021
  Premiebedrag 16 euro/m²
  Premiebedrag beschermde afnemer 56 euro/m²
  Verhoging premiebedrag Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%

De verhogingen is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.
  Attest Attest plaatsing door aannemer 2021
  Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing
  • Foto’s van het geplaatste glas genomen langs de buitenkant van het gebouw. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.