Verbeterings-premie

Op 1 februari 2019 is de Vlaamse verbeteringspremie opgegaan in de overkoepelende renovatiepremie.

Sinds 1 juni 2019 kan u bij het agentschap Wonen-Vlaanderen nog terecht voor de overkoepelende renovatiepremie, of voor de aanpassingspremie.

De Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner

De aanpassingspremie is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren (65-plussers). 

Een aanvraag kan gebeuren door:

  • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de , eigen woning of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
  • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
  • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont

Vanaf 1 juni 2019 is de vernieuwde aanpassingspremie in werking getreden. Voor meer info kan u hier terecht.