Vlaamse aanpassings-premie

Wanneer minstens één gezinslid van 65 jaar of ouder inwoont en die geconfronteerd wordt met de fysieke ongemakken van het ouder worden, kan er een aanpassingspremie van toepassing zijn voor aanpassingswerkzaamheden aan jouw woning.

Mensen met een handicap hebben recht op een tussenkomst van het VAPH en hebben geen recht op deze premie. Deze premie is onder andere van toepassing op de automatisering van garagepoorten en rolluiken en het verbreden van de toegangsdeur.

De premie bedraagt 50% van de factuur met een maximum terugbetaling van 600 euro. Meer info op de website www.wonenvlaanderen.be